Nieuws

Op 30 mei 2016

Onze Haantjeskermis was een groot succes. Zowel op zaterdag als op zondag kregen we het bezoek van heel wat sympatisanten …

Op 25 november 2015

Op de gemeenteraad van 24/09 stelde gemeenteraadslid Berdien Van Den Abeele het gebruik van ééntalig Franse signalisatie aan het station aan de kaak... Deze werd ondertussen verwijderd, toch moest de N-VA-fractieleider Johnny De Brabanter de schepen van openbare werken Dirk Lodewijk op de jongste …

Op 25 november 2015

De tent van N-VA was één van de populaire trekpleisters op de jaarlijkse kermis …

Blikvangers

  • Nieuwjaarsreceptie met Theo Francken

    Vrijdag 27 januari nodigt N-VA Liedekerke u om 20.00 uur uit op hun Niewjaarsreceptie 2017 én op een gezellige babbel met Theo Francken. Als staatssecretaris in de federale regering Michel I is Theo verantwoordelijk voor Asiel, Migratie en Administratieve vereenvoudiging. In elk beleidsdomein zoekt hij de beste manier om bakens te verzetten, vooruitgang te realiseren en verandering te verwezenlijken. De staatssecretaris wilt de maatschappij en elke nieuwkomer een garantie bieden op een correct en humaan asiel- en migratiebeleid. Eenvoudige en snelle procedures, kwaliteitsvolle opvang en een humaan en kordaat terugkeerbeleid als sluitstuk, dat is waar hij elke dag aan werkt. En de harde maar correcte aanpak van Francken werkt! De uitstroom vergroot, de instroom is onder controle. Criminele illegalen worden teruggestuurd, de capaciteit van de gesloten centra werd drastisch verhoogd. "Zacht zijn voor de kwetsbaren, maar hard voor zij die misbruik maken van onze gastvrijheid!", dat is het motto van Theo!