Iedereen Burgemeester

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Liedekerke is ook van u. 

U krijgt hieronder 5 stellingen over 5 thema's. De thema's zijn: Veiligheid, Verkeer & Mobiliteit, Groen & Bebouwing, Vrije Tijd, Inspraak & Fusie. U duidt bij elke stelling aan in hoeverre u akkoord bent. U kan ook de enquête in pdf downloaden, afdrukken en in een van de brievenbussen steken die onderaan het formulier staan. 

U kan deze enquête ook anoniem invullen door naam, voornaam, telefoonnummer en mailadres leeg te laten. Wil u meer weten over N-VA Liedekerke, noteer dan uw contactgegevens. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!