Berdien Van Den Abeele

Gemeenteraadslid Liedekerke, raadslid politieraad TARL, bestuurslid N-VA Liedekerke, communicatieverantwoordelijke N-VA Liedekerke en bestuurslid Jong N-VA Pajottenland.
Werkt sinds 2011 als advocaat in de Rechten aan de Brusselse balie.

29 jaar, partner van voorzitter Kasper Daem en mama van August en Céline.

Heeft als gemeenteraadslid de voorbije jaren vooral de nadruk gelegd op en gepleit voor een financieel gezond beleid en transparantie hieromtrent. 

Hecht daarnaast veel belang aan integratie en inburgering, alsook aan het gebruik van het Nederlands in zowel de openbare diensten als het onderwijs. 

Tot slot is zij sociaal ingesteld en draagt zij de jeugd, de ouderen en de zwakkeren in de samenleving, een warm hart toe.