Johnny De Brabanter

Echtgenoot van Diane Janssen en vader van Veerle en Annelies.

Na 40 jaar onderwijs aan auditief gehandicapten geniet hij thans van een welverdiende rust, alhoewel Kamer van Rethorica "De Waag", "de Vlaamse Kring", de vzw "WTC Blijf Fit" of de vzw "De Liedekerkse Pijl" hem steeds weten te vinden.

Johnny is én blijft dus bij en voor de mensen!"