Agenda

27 januari 2018

Jan Jambon is als Minister van Binnenlandse Zaken belast met de nationale veiligheid. In die functie werd hij architect van het 'Federaal Actieplan tegen Gewelddadig Extremisme en Terrorisme', waar de regering een kleine 300 miljoen euro voor uittrekt. In het federale plan worden ook 1.000 extra …