Café moet wijken voor nieuwe stationsomgeving

Op 15 februari 2011

Uitbater noch eigenaar op de hoogte van onteigeningsplannen.

Om een mij onbekende reden is dit café de gemeente al jaren een doorn in het oog
Guy Tyberghien, cafébaas De Wachtzaal

Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker (N-VA) stelde Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) enkele schriftelijke vragen over de herinrichting van de stationsomgeving in Liedekerke. Uit de antwoorden van de minister blijkt onder meer dat de start van de werkzaamheden gepland is voor maart2012. Het studiebureau werkt voor het ogenblik aan de opmaak van het aanbestedingsdossier. Nog volgens de minister wordt het ontwerp nog deze maand aan de gemeenteraad van Liedekerke ter goedkeuring voorgelegd, waarna de bouwaanvraag kan worden ingediend. Navraag leert echter dat het ontwerp pas in maart op de gemeenteraad komt, op 30maart gevolgd door een infovergadering voor de bewoners.

Onteigeningen

Samen met het ontwerp moeten de onteigeningsplannen worden goedgekeurd. Belangrijkste slachtoffer blijkt café De Wachtzaal, recht tegenover het station. Het café liep vier jaar geleden al in het vizier, toen het bijzonder plan van aanleg voor de stationsomgeving werd goedgekeurd, In dat plan moest het café wijken voor een bijkomende rotonde, al verklaarde het gemeentebestuur toen dat die rotonde 'nog geen uitgemaakte zaak was'.

In de definitieve plannen is de rotonde inderdaad verdwenen, maar café De Wachtzaal verdwijnt nog steeds voor de aanleg van een parallelweg naar de bedrijven L-Door en Segers & Balcaen, plus de aanleg van een in- en uitrit naar de parking. Momenteel is die parking alleen toegankelijk via de Begijnenmeers. In de toekomst krijgt de parking twee in- en uitritten.

Geen verrassing

Guy Tyberghien en Rita De Pauw, al veertien jaar uitbaters van café De Wachtzaal, weten officieel nog niet dat hun zaak toch wordt onteigend. 'Hier is nog niemand geweest', zegt Tyberghien. 'Ook de eigenaar, de Liedekerkse bierhandelaar Dolf De Rijck, weet nog van niets. Het verbaast me niet. Voor het gemeentebestuur ben ik lucht. Ik kan dat alleen maar betreuren. Om een mij onbekende reden is dit café de gemeente al jaren een doorn in het oog. Onlangs zag ik bij toeval dat de politie mijn zaak zelfs omschreef als een 'marginaal café'. Met welk recht? Het café bestaat al vijftig jaar en in de veertien jaar dat wij in de zaak staan was er hier niet één vechtpartij.'

De raming van de kostprijs voor de stationsherinrichting bedraagt intussen al 13miljoen euro. Toen het Vlaams Gewest, Infrabel, de NMBS-holding en de gemeente in november 2008 de samenwerking ondertekenden, was dat nog 10miljoen euro. Grootste bijkomende kost is de aanleg van een tweede rijstrook op de rotonde aan Pierrot Fashion. Die grotere rotonde is nodig om de files op te lossen. Zo komt er vanaf het station een extra afslagstrook richting E40, plus een extra strook om in de avondspits het verkeer op de N208 richting Denderleeuw vlotter te laten doorstromen.

Het gemeentebestuur verwijst voor de onteigeningen naar het Agentschap Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant. Dat wil pas communiceren over het ontwerp en de onteigeningen op een persconferentie op 24maart en de infovergadering van 30maart.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is