Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 9 augustus 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu

In juni 2021 voerde ILVA ook in Liedekerke ‘DifTar’ (gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking), wat wil zeggen dat de prijs voor huisvuilophaling afhangt van het soort en het gewicht afval. De kostprijs (retributie) voor de ophaling van huishoudelijk afval werd op de gemeenteraad van 17 …

Op 21 maart 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Leefmilieu

Op de gemeenteraad van donderdag 17 maart werd het 'Riviercontract Bellebeek' voorgesteld door het gemeentebestuur. Dit charter moet het overstromingsrisico in Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat verder beperken.  N-VA Liedekerke hekelde de dubieuze houding van het …

Op 21 februari 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW, Welzijn

Het BCSD (Bijzonder comité voor de Sociale Dienst) neemt de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele (financiële) steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.  Voor N-VA Liedekerke zetelen in dit belangrijke …

Op 13 oktober 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & Openbare Werken

N-VA Liedekerke wil dat het gemeentebestuur Liedekerke opnieuw onderhandelt met het gemeentebestuur van  Roosdaal aangaande de verkeersmaatregelen in de Ijzerenkruisstraat. Wegens rioleringswerken wordt deze straat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer, wat zware gevolgen heeft voor zowel de …

Op 19 mei 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

N-VA-gemeenteraadslid Kim Van Muylem deed tijdens de “eerste golf” al enkele voorstellen om de Liedekerkse horeca te ondersteunen, maar deze werden grotendeels niet weerhouden door het gemeentebestuur. Op de gemeenteraad van donderdag a.s. doet hij een nieuwe oproep om onze horeca te ondersteunen …

Op 19 mei 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Jeugd & Onderwijs, Mobiliteit & Openbare Werken, Veiligheid

Op de gemeenteraad van donderdag 20 mei spoort N-VA-gemeenteraadslid Piet Van den Borre het Liedekerkse gemeentebestuur aan om in te tekenen op de subsidies die de Vlaamse Regering uitschrijft voor het veiliger maken van de routes naar school.   N-VA Liedekerke zou de focus leggen op het veiliger …