OCMW

Nieuws over dit onderwerp

N-VA steunt initiatieven tegen kansarmoede

Het voorbije jaar werd de oprichting van het Huis van het Kind voorbereid. In het najaar zal dat feestelijk geopend worden. De oprichting ervan wordt opgelegd door de Vlaamse Regering. Die wil het …