Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 februari 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW, Welzijn

Het BCSD (Bijzonder comité voor de Sociale Dienst) neemt de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele (financiële) steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.  Voor N-VA Liedekerke zetelen in dit belangrijke …

Op 19 juli 2017, over deze onderwerpen: Jeugd & Onderwijs, OCMW, Welzijn

Het voorbije jaar werd de oprichting van het Huis van het Kind voorbereid. In het najaar zal dat feestelijk geopend worden. De oprichting ervan wordt opgelegd door de Vlaamse Regering. Die wil het maximum halen uit alle bestaande initiatieven rond preventieve gezinsondersteuning. Ouders zouden …

Op 17 november 2016, over deze onderwerpen: OCMW

Vanaf 1 november 2016 is het OCMW van Liedekerke verplicht een overeenkomst af te sluiten met elke inwoners die vanaf dan een leefloon krijgt. Hiermee zet de N-VA vanuit de federale regering nog meer in op responsabilisering en maatschappelijke integratie. Tot nu toe was dit enkel verplicht voor …