N-VA steunt initiatieven tegen kansarmoede

Op 19 juli 2017, over deze onderwerpen: Jeugd & Onderwijs, OCMW, Welzijn

Het voorbije jaar werd de oprichting van het Huis van het Kind voorbereid. In het najaar zal dat feestelijk geopend worden.

De oprichting ervan wordt opgelegd door de Vlaamse Regering. Die wil het maximum halen uit alle bestaande initiatieven rond preventieve gezinsondersteuning. Ouders zouden hierdoor makkelijker toegang moeten kunnen krijgen tot het gezondheids- en opvoedingsaanbod en tot spel- en ontmoetingsinitiatieven in de gemeente.

N-VA Liedekerke kijkt uit naar de resultaten, want de stijgende kansarmoede bij kinderen is een van de pijnpunten in onze gemeente.

In juni publiceerde Kind en Gezin naar jaarlijkse gewoonte de Vlaamse kansarmoedecijfers. Die index brengt de leefsituatie van zeer jonge kinderen in kaart op basis van zes criteria: inkomen, arbeid, opleiding, huisvesting, stimulatieniveau en gezondheid. In Vlaams-Brabant bedraagt die 8 procent. De voorbije tien jaar steeg de index in Liederkerke onder het bestuur van de huidige meerderheid van 1,8 naar 7,4 procent. In onze buurgemeente Affligem is de index 4,9 procent.

Kader om kansarmoede aan te pakken

N-VA Liedekerke vindt dat het gemeentebestuur voor een kader moet zorgen waar scholen, jeugdbewegingen, Kind en Gezin, ouderraden, kinderopvanginitiatieven en politie met elkaar in overleg kunnen gaan om de kansarmoede aan te pakken.

De problematiek moet bespreekbaar gemaakt worden buiten de eigen muren. Ook het intrafamiliaal geweld dat steeds toeneemt in gezinnen met kinderen moet grondig aangepakt worden.

Het OCMW en de integratiedienst van de gemeente moeten voldoende ruimte krijgen om zinnige initiatieven uit te werken, zodat dit geen ‘Leeg Huis’ wordt. De andere partners moeten dit invullen en uitrollen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is