Nieuws

Op 9 augustus 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu

In juni 2021 voerde ILVA ook in Liedekerke ‘DifTar’ (gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking), wat wil zeggen dat de prijs voor huisvuilophaling afhangt van het soort en het gewicht afval. De kostprijs (retributie) voor de ophaling van huishoudelijk afval werd op de gemeenteraad van 17 …

Op 21 maart 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Leefmilieu

Op de gemeenteraad van donderdag 17 maart werd het 'Riviercontract Bellebeek' voorgesteld door het gemeentebestuur. Dit charter moet het overstromingsrisico in Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat verder beperken.  N-VA Liedekerke hekelde de dubieuze houding van het …

Op 21 februari 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW, Welzijn

Het BCSD (Bijzonder comité voor de Sociale Dienst) neemt de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele (financiële) steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.  Voor N-VA Liedekerke zetelen in dit belangrijke …

Blikvangers

  • Viervoeterwandeling

    Viervoeterwandeling: "Tussen Palitsebeek & Pamelse Meersen"

  • Wij laten ons de mond niet snoeren!

  • HAH Februari 2020

  • Huis-aan-huisblad N-VA Liedekerke - oktober 2018

    Ontdek onze kandidaten in ons huis-aan-huisblad van oktober!