Leefloner wordt geresponsabiliseerd. Voor wat, hoort wat!

Op 17 november 2016, over deze onderwerpen: OCMW

Vanaf 1 november 2016 is het OCMW van Liedekerke verplicht een overeenkomst af te sluiten met elke inwoners die vanaf dan een leefloon krijgt. Hiermee zet de N-VA vanuit de federale regering nog meer in op responsabilisering en maatschappelijke integratie. Tot nu toe was dit enkel verplicht voor min-25-jarigen. Ook de erkende vluchtelingen vallen onder deze nieuwe verplichting. 

Deze maatregel heeft tot gevolg dat dat wie de gemaakte afspraken (onder meer actief zoeken naar werk) niet naleeft het risico loopt geen leefloon meer te ontvangen. De nieuwe regelgeving voorziet jaarlijks drie opvolgingsmomenten waarbij de leefloontrekkende aanwezig dient te zijn.  Hier bovenop wordt ook de vrijwillige gemeenschapsdienst sterk aangemoedigd. N-VA Liedekerke heeft hier meermaals voor gepleit. Deze maatregel is goed voor het persoonlijk ontwikkelingstraject, het draagt bij aan het gemeenschapsleven en aan de zelfredzaamheid. Finaal is dit de weg naar de arbeidsmarkt!

Deze maatregel komt geen dag te vroeg. Op dit moment verwacht de administratie 39 910 nieuwe dossiers voor 2017. Vooral in Wallonië stijgt het aantal jonge leefloners. Onze N-VA-OCMW-raadsleden volgen dit voor onze gemeente op de voet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is