Riviercontract Bellebeek: een lege doos voor het gemeentebestuur, de doos van Pandora voor Liedekerke

Op 21 maart 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Leefmilieu
Op de gemeenteraad van donderdag 17 maart werd het 'Riviercontract Bellebeek' voorgesteld door het gemeentebestuur. Dit charter moet het overstromingsrisico in Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat verder beperken.  
N-VA Liedekerke hekelde de dubieuze houding van het gemeentebestuur van Liedekerke die dit contract wel ondertekent maar bijna tezelfdertijd ook een megalomaan bouwproject in het desbetreffend risicogebied goedkeurde.

Het riviercontract is een ambitieus plan, waarin de betrokken gemeenten beloven preventieve maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen: spaarbekkens creëren, verharden van oevers waaronder die van de Bellebeek (die zijn oorsprong vindt in Gooik en uitmondt in de Dender in Liedekerke), niet meer bouwen in risicogebieden, ontharding van openbaar domein, …

N-VA-raadsleden Kris Asselman en Peter Droeshout stelden het bestuur echter de kritische vraag waarom de gemeente Liedekerke dit plan ondertekende op 12/02/2020 om amper 4 maanden later, op 18/06/2020 het ondertussen bekende “Lidl-project” goed te keuren. Een megalomaan bouwproject in een gebied dat in datzelfde riviercontract wordt ingekleurd als overstromingsgevoelig gebied.

Kris Asselman: "Minister Lydia Peeters (Open VLD) gaf plaatselijke overheden door middel van de “Watertoets” de opdracht goed in te schatten welke impact de toekenning van een vergunning kan hebben op kwetsbare gebieden. De Dendervallei bleek in een studie die werd uitgevoerd na de ramp in Pepinster een zéér kwetsbaar gebied: "In gemeenten als Liedekerke, Geraardsbergen en Denderleeuw zou de schade tot meer dan 100 miljoen euro kunnen oplopen." Liedekerke ligt benedenstrooms de Bellebeek, dus uiterst risicovol, en net in dat gebied keurt onze gemeente een groot bouwproject goed..."

Bevoegd schepen Dirk Lodewijk (vooruit) ziet echter geen probleem, want volgens hem ligt het hele 'Lidl-project' niet in risicovol gebied, terwijl de kaarten in het rivierplan dit stellig tegenspreken! Hij gaf meteen ook aan het niet meer te willen hebben over de toekenning van de vergunning voor dat project in 'signaalgebied'.

Peter Droeshout gaf aan dat, gezien de klimaatverandering, de huidige genomen maatregelen in 2050 niet meer zullen volstaan, maar het antwoord van de schepen was onachtzaam kort: “We zullen ons nooit kunnen voorbereiden op drama’s à la Pepinster.” Daar gaat dus het preventieve karakter van het contract!

Wanneer Droeshout vroeg naar de strategie om bij een dringende noodsituatie de betrokkenen te kunnen contacteren, zoals het plan vraagt, blokte voorzitter, Etienne Schouppe (CD&V plus) dit af: “Dit plan behelst het stroomgebied van de Bellebeek. Het Lidl-project ligt niet in dat stroomgebied.” "Nochtans", repliceerde Droeshout, "dit rivierplan gaat niet enkel over de Bellebeek, maar per uitbreiding over het gehele grondgebied." Een feit dat stuitte op dovemansoren. 

Kasper Daem besloot: “Liedekerke laat buurgemeenten investeren in waterbuffers, zodat het zelf kan bouwen in watergevoelig gebied.”

Of hoe het 'Riviercontract Bellebeek' voor het bestuur niet meer is dan een lege doos, maar voor Liedekerke de doos van Pandora...

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is