Dag van de armoede

Op 16 oktober 2010

Op zaterdag 16 oktober konden de gasten in het Sociaal Huis zich na een aangrijpende getuigenis van een gastspreker en via drie tentoonstellingen een concreter beeld vormen van de levenssituatie van mensen in armoede.

KRACHTDADIG BELEID
OCMW-voorzitter Johnny De Brabanter besloot zijn toespraak dan ook met een oproep tot een krachtdadig beleid in de bestrijding van de armoede en de sociale uitsluiting. De behoeftigen zijn immers niet gebaat bij holle slogans en loze beloften, maar wel bij daadwerkelijke maatregelen in de vorm van personeel en subsidies die de vroegtijdige opsporing van armoede toelaten en individuele, sociale oplossingen kunnen bewerkstelligen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is