Meer opvangplaatsen voor azielzoekers

Op 7 april 2011

Het Liedekerks OCMW heeft al enkele jaren een LOI voor vier asielzoekers, die er wonen tot er een uitspraak valt in hun asielprocedure. Met het bijkomende LOI erbij komt het aantal plaatsen om asielzoekers op te vangen op acht. Het Vlaams Belang is verbaasd dat het OCMW van Liedekerke zelf het initiatief neemt om meer asielzoekers op te vangen. "De federale overheid doet in tegenstelling tot onze buurlanden niets om de instroom van asielzoekers in te dijken en het OCMW gaat nu zelf een initiatief nemen", zegt gemeenteraadslid Johan Daelman (VB). "Het is bizar dat een lokaal bestuur meer lasten van dit falende beleid wil dragen dan strikt noodzakelijk. Hier is absoluut geen maatschappelijk draagvlak voor in onze gemeente."

Meer comfort

OCMW-voorzitter Johnny De Brabanter (N-VA) bevestigt dat het Liedekerkse OCMW zelf het initiatief nam. "In de villa kunnen we de asielzoekers meer comfort bieden want nu verblijven ze in mensonwaardige omstandigheden in één ruimte. Het is voor Liedekerke zelfs een financieel interessant aanbod. Alle kosten voor de opvang worden federaal gedragen en we kunnen er zelfs een bijkomende halftijdse maatschappelijk werker door tewerkstellen", zegt De Brabanter. Zelfs als we acht asielzoekers huisvesten betekent dat slechts 0,066 procent van de Liedekerkse bevolking. Bovendien werd de huisvesting goedgekeurd door het college, het OCMW, het Bijzonder Comité Lokaal Sociaal Beleid en tenslotte, behoudens één onthouding van de afgevaardigde van het Vlaams Belang, door alle leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is