N-VA-Liedekerke promoot het gebruik van het Nederlands

Op 4 december 2010

De verstedelijking van onze gemeente, de nabijheid van de hoofdstad en de mobiliteitsfaciliteiten van spoorweg en autosnelweg maken dat allochtone medeburgers tot het dagelijks straatbeeld in onze gemeente zijn gaan behoren.

 Verscheidenheid in cultuur en wederzijds respect kunnen alleen maar een meerwaarde betekenen voor onze lokale leefgemeenschap. Daarom promoten wij sterk de kennis van het Nederlands. Taal belegt immers in sociaal kapitaal! Taal is dé sleutel tot participatie, participatie leidt tot integratie en integratie verzekert tewerkstelling!

 N-VA-Liedekerke juicht daarom de initiatieven van het gemeenbestuur toe (lessen Nederlands, zomerschool, inburgeringsinitiatieven van de Integratiedienst en de samenwerking met het Huis van het Nederlands).

Wij beschouwen onze plaatselijke handelaars dan ook als partners in het uitstralen van het Nederlandstalig karakter van onze gemeente.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is