September : Aantal anderstaligen in Liedekerkse scholen neemt toe !

Op 2 september 2013

De Vlaamse scholen, vooral de lagere, tellen steeds meer leerlingen van wie de thuistaal niet het Nederlands is. Liedekerke is geen uitzondering. In tegendeel. In 2012 telden alle Liedekerkse scholen 490 leerlingen die thuis geen Nederlands spraken op een totaal van 1520. Meest opmerkelijk percentage was de vrije basisschool Sint-Gabriël: deze kleurde 39% anderstaligen. De vrije basisschool Sint-Antonius kleurde 25%. Niets wijst er op dat vandaag deze percentages niet meer kloppen.
 
N-VA Liedekerke pleit dan ook voor een versterking van het engagement van ouders ten opzichte van de Nederlandse taal. Ouders moeten actief worden aangemoedigd om gebruik te maken van het aanbod aan Nederlandse lessen. Er komen steeds meer anderstaligen in Liedekerke wonen. Ouders die hier wonen moeten zich ervan bewust zijn dat ze Nederlands moeten leren in het belang van hun kinderen. Ook de directies en leerkrachten verdienen extra ondersteuning en niet alleen vanuit het departement onderwijs.
Omdat het overgrote deel van deze kinderen en ouders in Liedekerke wonen vindt de N-VA Liedekerke dat het gemeentebestuur hiervoor de nodige middelen moet vrijmaken binnen de bestaande Gemeente – en OCMW begroting . Naast het ondersteunen van de schooldirecties en leerkrachten pleit de N-VA voor een specifiek actieprogramma naar onze lokale handelaars, horeca-uitbaters, banken en Post om mee het Nederlandstalig karakter te ondersteunen. Uit de burgerbevraging (L100) van mei jl. bleek dat de internationalisering van onze gemeente het pijnpunt nummer één was.
De cijfers uit de Lokale Inburgerings-Integratiemonitor 2011 spreken ook voor zichzelf : onze gemeente telde 13% inwoners met een vreemde herkomst. De top 5 van de herkomstlanden: Kongo, Marokko, Italië, Frankrijk en Polen. Daarom vraagt de N-VA Liedekerke dat de huidige meerderheid (Spa en CD&V) keuzes maakt. Niet alleen voor prestige projecten die van onze gemeente een koploper moeten maken, maar ook in projecten die er toe bijdragen dat Liedekerke ook leefbaar blijft voor iedereen!
Want iedereen is toch inbegrepen?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is