Taal is dé sleutel tot integratie, participatie en tewerkstelling

Op 20 februari 2011

De verstedelijking van onze gemeente, de nabijheid van de hoofdstad en de mobiliteitsfaciliteiten van spoorweg en autosnelweg maken dat allochtone medeburgers tot het dagelijkse straatbeeld zijn gaan behoren.

WEDERZIJDS RESPECT
Het samengaan van verschillende culturen kan ongetwijfeld een meerwaarde vormen voor onze gemeenschap, mits wederzijds respect en de aanpassing van de nieuwkomers aan onze plaatselijke gewoonten en taal. Wij promoten daarom sterk de kennis van het Nederlands. Taal is dé sleutel tot integratie, participatie en tewerkstelling!

INBURGERINGSINITIATIEVEN
N-VA Liedekerke juicht de initiatieven van het gemeenbestuur toe (lessen Nederlands, zomerschool, inburgeringsinitiatieven van de Integratiedienst en de samenwerking met het Huis van het Nederlands).

SLECHT SIGNAAL
Vaak moeten we vaststellen dat inwijkelingen in hun eigen taal worden geholpen in plaatselijke handelszaken. Wij kunnen weliswaar begrip opbrengen voor de hulpvaardigheid van onze inwoners, maar vinden het een slecht signaal voor diegenen die zich inspannen om onze taal te leren. Deze houding geeft de indruk dat de kennis van het Nederlands niet nodig is. Onze lokale zelfstandigen, bank- en postbedienden en uitoefenaars van vrije beroepen kunnen dan ook een bijzondere rol spelen in het behoud van het Vlaamse karakter van onze gemeente.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is