N-VA wil meer transparantie van beleid

Op 22 oktober 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

We zouden er haast moedeloos van worden. Talrijke keren ijverde de N-VA in de gemeenteraad voor een transparant beleid. De meerderheidspartijen laten onze vraag al vier jaar onbeantwoord.

Al van bij aanvang werd duidelijk dat CD&V- en sp.a-Liedekerke niet openstaan voor een transparant beleid waar elke Liedekerkenaar nochtans recht op heeft. Zo ijverde onze afdeling al in 2012 voor de samenstelling van een financiële commissie tussen coalitie en oppositie en dit om de torenhoge gemeenteschuld te kunnen afbouwen. Het bestuur gaf er geen gevolg aan.

Ook in onze vorige folder kon u lezen dat de gemeente onze vraag tot een transparant beleid tijdens de eerste gemeenteraden van 2016 met de voeten trad. Op rechtstreekse vragen wordt met een bocht geantwoord.

De gemeenteraden van 15 september en 20 oktober 2016 waren jammer genoeg geen uitzondering. Zo deed onze fractie navraag naar een stand van zaken omtrent het gemeentelijk mortuarium. Dit is sterk verouderd en de installatie voor koeling laat het meermaals afweten, met grote gevolgen van dien. De situatie in het mortuarium blijkt in de zomerperiodes onhoudbaar te zijn. Er werd al meermaals navraag gedaan naar herstelling of installatie van een goed werkend airconditioningsysteem. De bevoegde schepen gaf aan dat deze kwestie ‘syndicaal moeilijk lag’ (lees: als hij de koelinstallatie in het mortuarium vernieuwt, vreest hij dat hij zal verplicht worden ook de airco’s voor zijn medewerkers in hun werkruimten te moderniseren). Onze rechtstreekse vraag of er dan geen budget meer voor was, bleef onbeantwoord.

We stellen vast dat twee grote knelpunten al vier jaar keer op keer de kop opsteken binnen het Liedekerks beleid: verkeerde financiële keuzes enerzijds (geld voor grote projecten is voorhanden, maar voor dringende herstellingen niet) en het gebrek aan transparantie hierover anderzijds.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is