Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie - 27 januari 2017

Op 3 januari 2017, over deze onderwerpen: Activiteiten & Afdelingswerking

In naam van onze mandatarissen en bestuur wens ik jullie van ganser harte fijne feestdagen toe, en het allerbeste in het nieuwe jaar 2017 met voorop een goede gezondheid en weinig zorgen. Onze lokale afdeling N-VA Liedekerke zet zich dagelijks in om hier een bescheiden bijdrage aan te leveren.

Als oppositiepartij in de huidige legislatuur is het onze taak het gemeentebestuur erop te wijzen waar deze het rechte pad dreigt te verliezen. Elke gemeenteraad en OCMW-raad bekijken wij de maatregelen die het gemeentebestuur neemt met een kritische blik. Wij ondersteunen en pleiten voor de realisatie van projecten waar wij in geloven en geven aan waar wij menen dat de belangen van de Liedekerkenaar toch niet helemaal gewaarborgd worden.

In onze huis-aan-huisfolders willen wij goed informeren over het reilen en zeilen op bestuurlijk niveau. Wij dragen ons steentje bij op gemeentelijk niveau en voor de N-VA doet provincieraadslid Johnny De Brabanter het nodige op provinciaal niveau. 

Onze partij denkt ook op federaal en gewestelijk niveau aan het welzijn van u en uw kinderen. Zo streeft deze ernaar maatregelen te nemen die de schuldenlast, tijdens de vorige legislaturen opgestapeld, te beperken én af te bouwen, dit om een betere toekomst te kunnen bieden aan de komende generaties. Dergelijke maatregelen zijn nodig, zowel op lokaal -, gewestelijk – als federaal niveau.

Deze lijn wordt ook doorgetrokken door onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging, Theo Francken. Hij maakt werk van een efficiënt beleid om vooruitgang te realiseren en verandering te verwezenlijken. Op twee jaar tijd heeft hij meer bereikt dan zijn voorgangers tijdens hun volledige termijn. 

Wij zijn dan ook fier dat wij Theo hebben kunnen strikken als gastspreker tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Graag nodigen wij u dan ook uit op deze receptie die zal plaatsvinden op 27 januari 2017 om 20 uur in de zaal GC Warande! 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is