N-VA Liedekerke stelt betere aanpak verkeersmaatregelen voor

Op 13 oktober 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & Openbare Werken

N-VA Liedekerke wil dat het gemeentebestuur Liedekerke opnieuw onderhandelt met het gemeentebestuur van  Roosdaal aangaande de verkeersmaatregelen in de Ijzerenkruisstraat. Wegens rioleringswerken wordt deze straat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer, wat zware gevolgen heeft voor zowel de inwoners als de handelaars van Liedekerke en Roosdaal.

Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 worden er rioleringswerken uitgevoerd in de Ijzerenkruisstraat te Roosdaal, nabij het kruispunt ter hoogte van het voormalige café Pipa. De straat wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer, wat zware gevolgen voor de inwoners van Liedekerke met zich mee zal brengen.

 

"Er worden maar liefst een 10-tal bushaltes op het grondgebied van de gemeente Liedekerke afgeschaft. Schoolgaande jeugd dient de bus te nemen aan de tijdelijke halte in de Warandestraat of aan de kerk van Borchtlombeek.", verduidelijkt N-VA fractieleider Berdien Van Den Abeele. "De impact dat dit heeft op de jeugd die schoolloopt in Borchtlombeek of Ternat is niet te onderschatten."

 

Daarnaast wordt het doorgaand verkeer vanuit Liedekerke naar Borchtlombeek geconcentreerd omgeleid over het grondgebied van de gemeente Liedekerke. Via de N207, N208 (stationsbuurt), E40 of via de N207 richting Pamel centrum. 

 

Een verkeersinfarct in de al zo drukke stationsomgeving staat in de sterren geschreven. Met het winteruur voor de deur vreest N-VA Liedekerke ook voor de veiligheid van de fietsers ter hoogte van de stationsbuurt.

 

"Dat de gemeente Roosdaal daarenboven tractorsluizen geplaatst heeft op alle mogelijke sluipwegen is onbegrijpelijk en zet kwaad bloed bij heel wat inwoners, want ook “De Lijn” zal daardoor dezelfde omleidingsroutes moeten volgen als de gewone automobilisten.

 

Een situatie die bovendien lang gaat duren want men kondigde aan dat als alles volgens plan loop deze gaan duren tot 11 juli 2022.”

 

N-VA Liedekerke is ook uitermate bezorgd om de veiligheid van de inwoners. Het is maar zeer de vraag of de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenwagen …) omwille van deze werfomstandigheden in geval van nood zich op tijd ter plaatse zullen kunnen begeven.

 

Na analyse van het dossier dringt N-VA Liedekerke erop aan dat het gemeentebestuur zo snel mogelijk de verkeersmaatregelen opnieuw onderhandelt met het gemeentebestuur van Roosdaal maar ditmaal met méér oog voor het belang van haar inwoners.

 

Ze geven het gemeentebestuur huiswerk mee en schuiven volgende punten naar voren:

  • Onderzoeken of de werken niet gefaseerd kunnen uitgevoerd worden waardoor meer alternatieve omleidingen mogelijk worden;
  • Onderzoeken of alternerend verkeer (optioneel uitsluitend voor de bussen van “De Lijn”) aan de hand van tijdelijke en mobiele verkeerslichten mogelijk is;
  • Onderhandelen met “ De Lijn” en het gemeentebestuur Roosdaal over extra haltes op grondgebied Liedekerke en de mogelijkheid dat de bussen  van “De Lijn alsnog gebruik kunnen maken van alternatieve reiswegen over het grondgebied van de gemeente Roosdaal;
  • Meer aandacht voor de bereikbaarheid van de getroffen handelaars;
  • Extra fietstallingen aan de nieuwe tijdelijke bushaltes en politietoezicht.

Het valt zeer te betreuren dat er geen infovergadering werd voorzien. Ook klagen de getroffen inwoners dat de gemeente dagenlang telefonisch onbereikbaar bleef.

Op de gemeenteraad van donderdag 21 oktober zal de N-VA fractie de bevoegde schepenen hieromtrent interpelleren.

 

N-VA Liedekerke zal ook het kabinet van de bevoegde Minister voor mobiliteit Lydia Peeters aanschrijven over de gebrekkige communicatie van “De Lijn” en vragen naar gepaste maatregelen voor deze situatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is