Berdien Van Den Abeele

Berdien is moeke van 2 jonge kinderen en werkt als bedrijfsjurist in de verzekeringssector alwaar zij vooral bemiddelt tussen werkgevers en werknemers.  Zij stelde zich in 2012 voor het eerst kandidaat voor de verkiezingen en werd onmiddellijk verkozen.  Sindsdien zetelt zij als gemeenteraadslid. 

De voorbije jaren liet zij zich vooral opmerken op het vlak van ruimtelijke ordening en financiën.  Zo ijvert zij sedert haar aantreden voor een afbouw van de hoge schuldenlast in Liedekerke en voor het beperken van de prestigeprojecten in Liedekerke. 

“Het is opmerkelijk welke weg onze gemeente het voorbije decennium is ingeslagen.  Onze schuldenlast blijft beduidend hoger dan deze in onze omringende gemeenten.  En toch blijft het huidige bestuur maar inzetten op megalomane, dure prestigeprojecten.  Het huidige bestuur kan ook niet anders: of zij zullen de belastingen moeten verhogen om de schuld de baas te kunnen of zij zullen het aantal inwoners drastisch naar omhoog moeten krijgen en dit door de keuzes die zij in het verleden hebben gemaakt.

Het is duidelijk dat het huidige bestuur voor dat laatste kiest: men bouwt een ultramodern en grootschalig station om bijkomende inwoners uit Brussel aan te trekken.  Vervolgens wordt Liedekerke volgebouwd om al die nieuwelingen een woning te kunnen aanbieden.  Gaat u zelf eens na: het voorbije decennium werden grote projecten gerealiseerd ter hoogte van de Opperstraat, de Heuvelkouter en achter de Linthoutstraat (regio Sint-Gabriël).  Het project Ro-Re-Mi werd helaas goedgekeurd, waardoor ook daar binnenkort grote werken zullen starten.  Het gemeentebestuur wil bovendien drastisch bijwonen op de Houtmarktstraat, waardoor het zicht op de Dendervallei grotendeels verdwijnt.  En top of the bill: het gemeentebestuur heeft al meer dan 20 jaar onderzoek laten voeren om op het gemeenteplein een ondergrondse parking te bouwen met 2 tot 3 appartementsblokken van 4 tot 5 verdiepingen hoog.  Laat u niets wijsmaken: die plannen werden in wacht gezet omdat er momenteel geen budget beschikbaar is, maar de plannen zijn er wel degelijk en eens ruimte hiervoor, zullen zij doorgevoerd worden.

Onze partij betreurt deze tendens ten zeerste.  Het huidig bestuur wil van onze gemeente een stad maken, met alle gevolgen van dien: groter worden betekent ook het aantreden van nieuwe – of verergeren van bestaande problematieken zoals sluikstort, overlast, vandalisme, verfransing,…  Groter worden betekent ook verlies aan groen.

De inwoners moeten zich goed bewust zijn waaraan ze toe zijn.  Kiezen voor het huidig bestuur is akkoord gaan met deze tendens en akkoord gaan met het volbouwen van Liedekerke.  Onze partij wil hier haar tegengewicht bieden: wij willen méér inzetten op veiligheid, integratie en maximale inspraak van onze inwoners.  Het is niet nodig om zoveel projecten tegelijk te willen uitvoeren.  Men kan ook kiezen voor het behouden van wat goed is en aanpakken van wat minder goed is: aanleg van de wegen verbeteren, fietssuggestiestroken invoeren, een mobiliteitsplan ontwikkelen in samenwerking met de politie, integratie bevorderen,…”

Wat bovenstaande betreft, staat onze ploeg op één lijn.  Allen zijn wij vastberaden om met Liedekerke een andere richting in te slaan: deze van het gezond verstand.  Onze ploeg bestaat uit mensen die elk hun meerwaarde hebben binnen een bepaald gebied.  Onze ploeg is sterk en klaar om te doen wat écht nodig is.