N-VA Liedekerke zet sociale correcties voor afvalophaling op agenda gemeenteraad én komt met primeur inzake burgerparticipatie

Op 22 februari 2021, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, Welzijn

Op de gemeenteraad van donderdag 25 februari dient de N-VA-fractie een besluit in om sociale correcties toe te passen op het retributiereglement van het DIFTAR-systeem. Dit voorstel kwam er na samenwerking tussen bestuurslid Valérie Van Merris en gemeenteraadsleden Johnny De Brabanter (tevens onze vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van ILvA) en Berdien Van Den Abeele. Hiermee zorgt N-VA voor een primeur in Liedekerke, voor het eerst wordt een agendapunt door een burger ingediend en voorgesteld op de gemeenteraad.

 

Onze fractie steunt volmondig het principe “de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart” en is tevens tevreden dat er een einde komt aan het verbranden van jaarlijks 215.000 kilogram plastic zakken.

 

N-VA Liedekerke kon zich echter niet akkoord verklaren met de combinatie van verhoging verwerkingskosten huisafval én een verhoging van de milieutaks waarbij sommige gezinnen plots tot € 120 i.p.v. € 50 moesten betalen. Onze fractie onthield zich ook bij de stemming van het nieuwe DIFTAR-reglement wegens het ontbreken van sociale correcties voor zij die deze nodig hebben.

 

Voor bepaalde categorieën van aanbieders zal het gewicht van het restafval  bijzonder hoog oplopen (zoals o.a. gezinnen met kinderen "in de pampers", personen die lijden aan incontinentie, een stoma of nog sondevoeding hebben). 

 

Ondertussen staat wel vast via het goedgekeurde reglement dat er onmiddellijk € 35 moet overgeschreven worden op een provisierekening waar ILvA per afvalbeurt geld van afhoudt voor de afvalfactuur. Vanaf die provisierekening daalt onder de € 12,50, krijgt u een eerste betalingsverzoek. Wanneer je saldo onder € 0 zakt, krijgt u opnieuw een betalingsverzoek. Een eerste betalingsherinnering kost € 5. De daaropvolgende aangetekende betalingsaanmaning gaat gepaard met een administratieve boete van € 20.

 

Moeten de minderbedeelden in Liedekerke  kiezen tussen de dokter betalen of hun provisierekening bij Ilva aanvullen?

 

Net om deze reden dient onze fractie een gemeenteraadsbesluit in om aan het Retributiereglement sociale correcties toe te voegen voor personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Liedekerke en tot één van onderstaande rechthebbende categorieën behoren:

 

        A.    Gezinnen met kinderen: 

            - A.1.: kinderen tot de leeftijd van 2 jaar;

            - A.2.: kotstudent vanaf 18 jaar.

 

        B.    Personen:

            - B.1.: die genieten van verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen;

            - B.2.: met chronische incontinentie*;

            - B.3.: met specifieke medische noden* (zoals o.a. stoma, chronische         

                wondverzorging, sondevoeding, ...).

 

        * die niet in een residentiële voorziening, assistentiewoning, ziekenhuis, woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf verblijven (deze mensen moeten immers niet zelf instaan voor huisvuilophaling).

 

        C.    Bedrijven & verenigingen:

            - onthaalouders, kinderopvang, crèche:

                - tot 8 opvangplaatsen;

                - meer opvangplaatsen.

 

Het voorstel hierboven is gebaseerd op een ruime benchmarking van de correcties in andere ILvA-gemeenten, alsook gemeenten in heel Vlaanderen (van de kust tot Limburg). 

 

N-VA vindt ook dat onze gemeente niet kan achterblijven! Van de 15 bij Ilva aangesloten gemeenten hebben er 10 sociale correcties ingevoerd  of werken ze deze uit. 
Onze fractie pleit voor een een transparant en eerlijk systeem. De toelage moet aangewend worden om de afrekening te betalen en zal dan ook rechtstreeks op de DIFTAR-afvalrekening van rechthebbenden gestort worden.   

 

Met deze sociale correcties hoopt N-VA Liedekerke te voorkomen dat de financiële impact van het DIFTAR-systeem bij bovenstaande doelgroepen te zwaar doorweegt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is