Valérie Van Merris

Valérie is gehuwd met Koen Van Cauwenberghe, samen hebben ze twee zonen.  Valérie heeft gedoctoreerd in de Diergeneeskunde en werkt als wetenschappelijk adviseur bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.  Ze is een doorzetter, mondig en rechtuit. 

 

Valérie is uitermate bezorgd om de natuur in Liedekerke.  De verstedelijking en het nefaste effect op fauna en flora baren haar zorgen. Ze is overtuigd dat een gemeente waar het goed en veilig wonen is, mens, dier en natuur repsecteert. Er moet dan ook een evenwicht zijn tussen het aanbieden van voldoende woningen op maat van de Liedekerkenaar en het behoud van groen in onze mooie gemeente. Ze zet zich vrijwillig in om zwerfvuil te ruimen (www.mooimakers.be) en is natuur.ambasssadeur in Liedekerke (www.natuurpunt.be).

In haar mandaat binnen het BCSD ijvert Valérie voor een solidair Liedekerke : bijstand en hulp is er voor wie het écht nodig heeft. Ze wilt verder ook haar schouders zetten onder de concrete uitbouw van een lokaal gezondheidsnetwerk. Tijdens de Covid-19 pandemie “vrijwilligt” Valérie ook in het vaccinatiecentrum van de eerstelijnszone Amalo.