Johnny De Brabanter

Johnny is gehuwd en vader van 2 volwassen dochters.  Hij werkte jaar en dag als onderwijzer voor dove kinderen en heeft dan ook het hart op de juiste plaats.

Momenteel gepensioneerd, maar daarom niet minder actief: hij zetelt momenteel als fractieleider in de gemeenteraad en als provincieraadslid.  Hij is tevens bestuurslid van VZW De Liedekerkse Pijl.  Hij heeft enkele jaren gezeteld als OCMW-voorzitter in Liedekerke.

Johnny zet zich al jaar en dag in voor het behoud van het Vlaams karakter van onze gemeente en onze lokale volkscultuur.  Hij is voorstander van een rechtvaardig sociaal beleid: zij die het nodig hebben moeten kunnen rekenen op het gemeentebestuur.