N-VA Liedekerke toont hart voor jonge gezinnen en zwakke weggebruiker

Op 21 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Mobiliteit & Openbare Werken, Veiligheid, Welzijn

N-VA Liedekerke wist de Liedekerkse gemeenteraad te overtuigen om de dagdagelijkse beslommeringen van jonge gezinnen te faciliteren. Ouders met jonge kinderen kunnen in de toekomst rekenen op een opklapbare verzorgingstafel in de gemeentelijke gebouwen.

“Voor ouders met jonge kinderen is het niet altijd eenvoudig om hun baby of peuter, na een ongelukje, te verzorgen in een sanitaire ruimte”, vertelt Johnny De Brabanter, fractieleider van de Liedekerkse N-VA in de gemeenteraad, “het plaatsen van een opklapbare verzorgingstafel biedt hierbij een efficiënte oplossing zonder veel plaats in te nemen! Met een kostprijs van ongeveer 250 euro per stuk moet dit toch een haalbaar Sinterklaasgeschenk worden voor onze jongste inwoners!”

Deze bezorgdheid wordt ook door het ‘Agentschap toegankelijk Vlaanderen’ gedeeld, en ook de meerderheidspartijen hadden er wel oren naar.

Johnny De Brabanter: “Ook papa’s moeten de kans krijgen om zonder ongemakkelijke situaties in de vrouwentoiletten, hun baby te verzorgen en te verversen. Daarom vraag ik om ofwel de verzorgingstafel te plaatsen in een neutrale ruimte, ofwel om zowel in de vrouwen- als mannentoiletten een verzorgingstafel te voorzien.”

Het voorstel werd positief onthaald op de gemeenteraad en het college zal nu bekijken wat de mogelijkheden zijn. De gemeenteraadsleden hopen dat dit idee snel in de praktijk zal worden omgezet.

N-VA Liedekerke wist ook een oplossing te verkrijgen voor de gevaarlijke situatie waar zwakke weggebruikers mee te maken krijgen in de Warandestraat.

“Dagelijks wordt deze straat door talloze mensen, vaak met kinderen aan de hand, overgestoken met gevaar op eigen leven. Vele autobestuurders houden immers geen rekening met de hoffelijkheid ten opzichte van voetgangers in een zone 30!”, getuigt Kasper Daem, voorzitter van N-VA Liedekerke.

“We hebben er enkele maanden op moeten aandringen tijdens de gemeenteraad om iets te doen aan die gevaarlijke verkeerssituatie voor zwakke weggebruikers, en eindelijk kunnen we meedelen dat het gemeentebestuur akkoord gaat met het plaatsen van zebrapaden!” Twee mooie oplossingen voor onze gemeente, over de oppositie-meerderheidsgrens heen!

Bron: Editiepajot

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is