Bestuur

Kasper Daem

Voorzitter

Piet Van den Borre

Ondervoorzitter

Johnny De Brabanter

Secretaris

Marc De Brabanter

Penningmeester

Sonja De Leeuw

Ledenverantwoordelijke

Berdien Van Den Abeele

Communicatieverantwoordelijke

Herman Jacques

Organisatieverantwoordelijke

Lander Van Leuven

Verantwoordelijke Jongerenwerking

Gunther Bockstal

Bestuurslid

Greet Claes

Bestuurslid

Annemie Cobbaert

Bestuurslid

Erik De Backer

Bestuurslid

Willem De Craim

Bestuurslid

Frans Van den Borre

Bestuurslid

Stephanie Ryckewaert

Bestuurslid

Matthias Cooreman

Bestuurslid

Davy Scherlippens

Bestuurslid