Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 februari 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, OCMW, Welzijn

Het BCSD (Bijzonder comité voor de Sociale Dienst) neemt de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele (financiële) steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.  Voor N-VA Liedekerke zetelen in dit belangrijke …

Op 22 februari 2021, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad, Welzijn

Op de gemeenteraad van donderdag 25 februari dient de N-VA-fractie een besluit in om sociale correcties toe te passen op het retributiereglement van het DIFTAR-systeem. Dit voorstel kwam er na samenwerking tussen bestuurslid Valérie Van Merris en gemeenteraadsleden Johnny De Brabanter (tevens onze …

Op 18 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Welzijn

Tijdens de gemeenteraad van oktober 2017 pleitte N-VA raadslid Johnny De Brabanter voor de installatie van een verzorgingstafel in alle gemeentelijke, openbare gebouwen.  Deze waren nog steeds niet voorzien in bv. het gemeentehuis, sporthal,…  Voor moeders of vaders met jonge kinderen was het dus …

Op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Welzijn

Op de gemeenteraad van 14 december 2017 lanceerde de Liedekerkse N-VA-fractie het voorstel om de European Disability Card te gebruiken en te promoten. Deze kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen …

Op 21 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Mobiliteit & Openbare Werken, Veiligheid, Welzijn

N-VA Liedekerke wist de Liedekerkse gemeenteraad te overtuigen om de dagdagelijkse beslommeringen van jonge gezinnen te faciliteren. Ouders met jonge kinderen kunnen in de toekomst rekenen op een opklapbare verzorgingstafel in de gemeentelijke gebouwen. “Voor ouders met jonge kinderen is het niet …

Op 19 juli 2017, over deze onderwerpen: Jeugd & Onderwijs, OCMW, Welzijn

Het voorbije jaar werd de oprichting van het Huis van het Kind voorbereid. In het najaar zal dat feestelijk geopend worden. De oprichting ervan wordt opgelegd door de Vlaamse Regering. Die wil het maximum halen uit alle bestaande initiatieven rond preventieve gezinsondersteuning. Ouders zouden …